Wiersz Adama MICKIEWICZA Pani Twardowska: Mefistofil duchem skoczy,